środa, 16 stycznia 2013

  

Debiutowała w teatrze Stajnia Pegaza w Sopocie jako aktorka i wokalistka w latach 1997-2003. Następnie ukończyła Akademie Praktyk Teatralnych Gardzienice. W latach 2003-2009 aktorka w obsadzie spektakli Gardzienice. W 2009 rozpoczęła wpółpracę jako aktor gościnny w Teatr Nowy im.S.T.Witkiewicza w Słupsku. W tym czasie też współtworzyła teatralne projekty autorskie takie jak Babaryba czy teatr Pracownia Prowincja. Obecnie wokalista i współtwórca projektu muzycznego Gliniane Pieśni we Wrocławiu, aktorka gościnna w Cantieri Teatrali Koreja w Lecce (It), współtwórca autorskiego projektu „Lala” z fundacją Furu z Warszawy.
Od 2011 pracuje jako free lancer z różnymi teatrami oraz projektami teatralno-muzycznymi w kraju i zagranicą min. Mercury Theater w Colchester, INTERKUNST z Berlina w projekcie Instant Acts, Stowarzyszenie De-Novo, Circus Klan Grus, teatr Brama, teatr Chorea i wiele innych. 

Od 1998r zajmuje się starymi pieśniami i archaicznymi technikami głosowymi, oraz wszelkimi przestrzeniami dźwięku jakie ludzkie ciało może wyśpiewać. Posługuje się technikami białego śpiewu, jak również śpiewu alikwotowego.Ukończyła studia magisterskie na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, specjalność: fotografia i multimedia. Zajmuje się realizacją krótkich form videoart, teledysków oraz fotografią zarówno cyfrowa jak i analogową.

                             

She made her debut in theater Stable of Pegasus in Sopot as an actress and singer in 1997-2003 .
Then she graduated from the Academy for Theatre Practices Gardzienice. In 2003-2009 the actress in the cast performances Theatre Gardzienice. In 2009, the effective cooperation started as an actor in New Theatre Guest im. S.TWitkiewicz in Slupsk. During this time, also co-created theater projects such as Babaryba  or theater Workshop of  Province. Currently, the singer and co-founder of a music project Clay Song in Wroclaw, cooperation actress  in theater Cantieri Teatrali Koreja in Lecce (It) , co- author of the project " Lala " from the foundation Furu from Warsaw.
Since 2011 working as a free lancer with various theaters and musical theater projects like: Mercury Theatre in Colchester, INTERKUNST from Berlin in the project Instant Acts, the Association of De - Novo , Circus Clan Grus, theater Brama , theater Chorea and many others.
since 1998 studying old songs and archaic voice techniques, such as ‘white voice’ and ‘throat singing’ and all different sound spaces human body can sing. 
Graduated from the Academy of Fine Arts in Wroclaw, Cathedral of Media Arts, specialty-Photography and Multimedia. Performs video art, short movies and photographic works in the field of digital and analogue photography.

https://www.behance.net/aleksandragronowska
http://aleksandragronowska.tumblr.com/